Специфіка бухгалтерського обліку в рослинництві: нове у 2018 р.

Специфіка бухгалтерського обліку в рослинництві: нове-2018:

Реєстрація: Центр “Координата” +38 (067) 103 9694
coordinate.ukr@gmail.com

 

Тренінг призначений для:
– бухгалтерів плодово-ягідних підприємств (ферм)
– керівників плодово-ягідних підприємств (ферм)

Цінність тренінгу:
• Тренінг дасть розуміння правильного ведення бухгалтерського обліку плодово-ягідних підприємств з урахуванням специфіки біологічної сутності рослин.
• Дані з урахуванням актуальних змін 2018 р. 
• Тренінг допоможе правильно порахувати фінансові результати (витрати, доходи) ферми у новому сезоні.

Навички, які дає тренінг:
• Вміння вести правильно бухгалтерський облік плодово-ягідної ферми з урахуванням актуальних змін 2018 р.
• Вміння правильно рахувати витрати і доходи плодово-ягідної ферми

Спікер: Салова Наталія
Податковий консультант, аудитор, викладач ДВНЗ “Київський національний економічний університет” ім. В.Гетьмана
15 років досвіду роботи в сфері бухгалтерського обліку та 10 років досвіду аудиту, податкового консультування.
Сертифікований фахівець з програмами міжнародних стандартів фінансової звітності IAB, САР. Лектор акредитованого в Україні центру Міжнародної асоціації бухгалтерів – IAB, Великобританія.
Докладніше: http://practic.ligazakon.ua/lecturer/reader/par/199

Теми тренінгу
1. Що таке сільськогосподарська діяльність?
2. Як визначити на що поширюється, а на що не поширюється положення П(С)БО 30.
3. Біологічні перетворення: народилось, росте, розмножується…
4. Зміна основних термінів, які вживаються в П(С)БО 30 та наслідки вказаних змін для облікової політики підприємства.
5. Довгострокові, поточні та додаткові біологічні активи: в чому основна різниця?
6. Групи довгострокових біологічних активів за Методрекомендаціями 73.
7. Документальне оформлення довгострокових біологічних активів.
8. Первісна та справедлива вартість та їх важливість при застосуванні П(С)БО 30.
9. Важливість наявності активного ринку та наслідки його відсутності для обліку.
10. Не укладайте обтяжливі контракти…
11. Визнання та оцінка біологічних активів у різних випадках з використанням П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 9 «Запаси»:
– первісна оцінка біологічного активу при придбанні;
– первісна оцінка безоплатно одержаних біологічних активів;
– оцінка на дату балансу;
– внесок до статутного фонду;
12. Документальне оформлення плодоносних рослин по-новому.
13. Сільськогосподарська продукція – документальне оформлення та бухгалтерський облік.
14. Облік біологічних активів за теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень від активу, згідно П(С)БО 28.
15. Фінансовий результат від основної діяльності: зведемо витрати та порахуємо доходи.
16. Операційні доходи та операційні витрати за П(С)БО 30.
17. Відображення та документальне оформлення процесу вибуття довгострокових біологічних активів в обліку.

ВПРАВИ:
Давайте разом виростимо сад на підприємстві, яке є платником ПДВ та платником податку на прибуток. Відобразимо в обліку та документально оформимо:
– придбали саджанець;
– посадили саджанець в землю;
– саджанець росте;
– зріють плоди;
– зібрали плоди;
– передали плоди на переробку.
– виросло дерево;
– зріють плоди;
– зібрали плоди;
– передали плоди на переробку.

Вартість: 1200 грн.

Реєстрація: Центр “Координата” +38 (067) 103 9694
coordinate.ukr@gmail.com, www.coordinate.com.ua

Залишити відповідь